Η δημιουργία της ιστοσελίδας γίνεται σύμφωνα με ένα template που εσείς επιλέγετε. Τα χαρακτηριστικά που έχουν είναι:

Δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης Φωτογραφικών albums και εμφάνιση τους με εύχρηστο και απλό τρόπο.

Δημιουργία και διαχείριση διαφόρων άρθρων - νέων σχετικά με το αντικείμενο της σελίδας.

Δυνατότητα on-line κράτησης τραπεζιών ή θέσεων στην εκδήλωση που διοργανώνετε.

Εύκολη διαχείριση του περιεχομένου της σελίδας μέσω ενός εύχρηστου διαχειριστικού.

Εγγύηση ορθής λειτουργίας και καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη αυτής.

Λήψη αντιγράφων της βάσης δεδομένων για την διασφάλιση της ακεραιότητας των πληροφοριών και δεδομένων που έχετε στη σελίδα σας.

http://apolymanseis-corfu.gr/

http://villalarna.gr/

http://ar7corfutransfers.gr/

http://aretistudio.com/

Κατασκευάζουμε ότι μας ζητήσετε...

Δείγμα δουλειάς μας

http://aristides-studios.gr/