+30 2661044925, +30 2661032085
+30 6947835185

Σωτήτος 8
Κέρκυρα 49100

com4all@otenet.gr